Blog

Tổng quan về Cloud NAT

Một trong những cách tốt nhất để bảo mật là giới hạn số lượng địa chỉ IP công cộng trong mạng của bạn. Trên Google Cloud, Cloud NAT (network address translation – biên dịch địa chỉ mạng) cho phép một số tài nguyên nhất định không có địa chỉ IP ngoài (external IP address) tạo …

Read full post

Điều phối dịch vụ trên Google Cloud

Việc thay đổi từ kiến trúc nguyên khối (monolithic) sang microservices đem lại những lợi ích vô cùng rõ ràng, bao gồm khả năng tái sử dụng, khả năng mở rộng và khiến việc điều chỉnh, thay đổi trở nên dễ dàng hơn. Trong hầu hết mọi trường hợp, các vấn đề kinh doanh đều …

Read full post

Cloud DNS là gì?

“Đó không phải là DNS.”“Đó không thể nào là DNS.”“Đó là DNS!” Bạn đã nghe điều này bao nhiêu lần rồi? Khi xây dựng và quản lý các ứng dụng đám mây gốc hay đám mây lai, bạn sẽ không muốn thêm quá nhiều thứ vào ứng dụng của mình, đặc biệt là DNS (Domain …

Read full post

DevSamurai trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes

DevSamurai xin vui mừng thông báo, bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, chúng tôi đã trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes – Kubernetes Certified Service Provider (KCSP). Đây là cột mốc quan trọng thể hiện chuyên môn của đội ngũ DevSamurai trong việc tư vấn và cung cấp …

Read full post
1 2 3 9