Blog

Lập kế hoạch tài nguyên một cách hiệu quả với các ứng dụng hỗ trợ trên Jira và Confluence

Chủ động lập kế hoạch tài nguyên là chìa khóa để quản lý dự án hiệu quả. Để lập kế hoạch tài nguyên tốt, doanh nghiệp cần đảm bảo sự kết hợp phong phú của quy trình, công nghệ và tự động hóa. Điều này giúp các công ty làm việc hiệu quả hơn bằng …

Read full post

DevSamurai trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes

DevSamurai xin vui mừng thông báo, bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, chúng tôi đã trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes – Kubernetes Certified Service Provider (KCSP). Đây là cột mốc quan trọng thể hiện chuyên môn của đội ngũ DevSamurai trong việc tư vấn và cung cấp …

Read full post

Google Meet 2021: Một năm đổi mới nhanh chóng

2021 đã trở thành một năm của sự thay đổi với tất cả chúng ta, khi đại dịch tiếp tục thúc đẩy vai trò của công nghệ trong việc giữ mọi người kết nối thông qua video. Google Meet đã đóng một vài trò quan trọng trong việc thúc đẩy những kết nối đó, giúp …

Read full post

Tầm quan trọng của Test management trong quy trình Agile

Test management (Quản lý kiểm thử) là một phương pháp lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc trong quá trình kiểm thử phần mềm, nhằm cung cấp các ứng dụng phần mềm chất lượng cao. Test management vẫn luôn là một công việc quan trọng trong …

Read full post

Nâng cao trải nghiệm online-to-offline với các giải pháp bán lẻ từ Google Maps Platform

Tất cả chúng ta đều đã trải qua những tác động mạnh mẽ của Covid-19 đối với thế giới và cộng đồng. Năm ngoái, việc đóng cửa cửa hàng, giảm giờ làm việc và các yêu cầu giãn cách xã hội đã khiến mọi người lựa chọn phương thức thương mại điện tử nhiều hơn …

Read full post
1 2 3 11