Blog

Lập kế hoạch tài nguyên một cách hiệu quả với các ứng dụng hỗ trợ trên Jira và Confluence

Chủ động lập kế hoạch tài nguyên là chìa khóa để quản lý dự án hiệu quả. Để lập kế hoạch tài nguyên tốt, doanh nghiệp cần đảm bảo sự kết hợp phong phú của quy trình, công nghệ và tự động hóa. Điều này giúp các công ty làm việc hiệu quả hơn bằng …

Read full post

DevSamurai trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes

DevSamurai xin vui mừng thông báo, bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, chúng tôi đã trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes – Kubernetes Certified Service Provider (KCSP). Đây là cột mốc quan trọng thể hiện chuyên môn của đội ngũ DevSamurai trong việc tư vấn và cung cấp …

Read full post

DevSamurai trở thành Đối tác Vàng của Atlassian Marketplace

Với 13 ứng dụng đang được phát triển mạnh mẽ trên Atlassian Marketplace, DevSamurai đã được công nhận là Đối tác Vàng của Marketplace, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm, tính bảo mật và khả năng hỗ trợ khách hàng. Chương trình đối tác của Atlassian  Chương trình Đối …

Read full post

Thực hành nguồn mở hay nhất #4: Kế hoạch Giảm thiểu và Khắc phục

Bài đăng này là một phần trong series chia sẻ Những thực hành hay nhất trong việc quản lý thành phần nguồn mở của Sonatype. Phân biệt giữa Remediation – Khắc phục và Mitigation – Giảm thiểu, tìm hiểu về việc nâng cấp các thành phần nguồn mở lên các phiên bản mới, không dễ bị tổn …

Read full post

Thực hành nguồn mở hay nhất #3: Tạo và duy trì một chính sách quản trị

Bài đăng này là một phần trong series chia sẻ Những thực hành hay nhất trong việc quản lý thành phần nguồn mở của Sonatype. Hãy phát triển chính sách quản trị bằng cách sử dụng framework Crawl/Walk/Run nhằm mở các kênh phản hồi, theo dõi các nút thắt cổ chai, tự động hoá tốc độ và …

Read full post

Thực hành nguồn mở hay nhất #2: Thiết lập mức độ chấp nhận và độ ưu tiên rủi ro

Bài đăng này là một phần trong series chia sẻ Những thực hành hay nhất trong việc quản lý thành phần nguồn mở của Sonatype. Hãy thiết lập mức độ chấp nhận rủi ro của bạn trên từng ứng dụng và xem xét mức độ nghiêm trọng của rủi ro cùng với chi phí khắc phục. Đồng …

Read full post

Thực hành nguồn mở hay nhất #1: Tạo đường cơ sở cho việc sử dụng các thành phần hiện có

Bài đăng này là một phần trong series chia sẻ Những thực hành hay nhất trong việc quản lý thành phần nguồn mở của Sonatype. Có thể bạn đang đọc hướng dẫn này để tìm hiểu cách loại bỏ một số – thậm chí là tất cả – rủi ro liên quan đến thành phần nguồn mở …

Read full post

Những thực hành hay nhất trong việc quản lý thành phần nguồn mở

Bài đăng này là phần mở đầu của series chia sẻ Những thực hành hay nhất trong việc quản lý thành phần nguồn mở của Sonatype. Một khi bạn sử dụng các thành phần nguồn mở trong ứng dụng của mình, chắc chắn bạn sẽ gặp rủi ro. Ngay cả những người sử dụng chúng một cách thận …

Read full post

Những điều cần lưu ý khi nghiên cứu khách hàng với quy trình Agile

Chắc chắn việc có được những thông tin chi tiết (insights) hữu ích về khách hàng là một yếu tố quyết định thành công của sản phẩm. Các nhóm sản phẩm thường gặp thách thức trong việc thu thập thông tin chi tiết phù hợp để tạo ra và cải thiện sản phẩm khiến người …

Read full post
1 2 3 18