Blog

Lập kế hoạch tài nguyên một cách hiệu quả với các ứng dụng hỗ trợ trên Jira và Confluence

Chủ động lập kế hoạch tài nguyên là chìa khóa để quản lý dự án hiệu quả. Để lập kế hoạch tài nguyên tốt, doanh nghiệp cần đảm bảo sự kết hợp phong phú của quy trình, công nghệ và tự động hóa. Điều này giúp các công ty làm việc hiệu quả hơn bằng …

Read full post

DevSamurai trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes

DevSamurai xin vui mừng thông báo, bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, chúng tôi đã trở thành Nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes – Kubernetes Certified Service Provider (KCSP). Đây là cột mốc quan trọng thể hiện chuyên môn của đội ngũ DevSamurai trong việc tư vấn và cung cấp …

Read full post

Những điều cần lưu ý khi nghiên cứu khách hàng với quy trình Agile

Chắc chắn việc có được những thông tin chi tiết (insights) hữu ích về khách hàng là một yếu tố quyết định thành công của sản phẩm. Các nhóm sản phẩm thường gặp thách thức trong việc thu thập thông tin chi tiết phù hợp để tạo ra và cải thiện sản phẩm khiến người …

Read full post

Phần mềm mã nguồn mở là gì?

Tóm tắt Phần mềm nguồn mở là gì? Ý nghĩ nào xuất hiện đầu tiên trong đầu bạn khi bạn nghe đến “phần mềm mã nguồn mở”? Có phải là “mã nguồn miễn phí” hay “tiết kiệm thời gian”? Mặc dù chúng cũng là hai khía cạnh của phần mềm nguồn mở, nhưng vẫn còn …

Read full post
1 2 3 17