Blog

Hướng dẫn cách thức đăng ký thi CKA của CNCF

Kubernetes là một trong những công nghệ mới nổi, đang được nhiều nhà phát triển ứng dụng và phần mềm chọn lựa trong thời kỳ phát triển định cao của Cloud Computing. Được xây dựng từ năm 2014, Kubernetes có đặc trưng là nền tảng nguồn mở, khả chuyển, có thể mở rộng để quản …

Read full post
1 2 3 4 8