Blog

Trí tuệ nhân tạo có đạo đức: Bước tiến quan trọng nhất mà có thể bạn chưa từng nghe đến

Khi khoa học viễn tưởng trở thành khoa học thật sự, việc tập trung vào khía cạnh đạo đức sẽ đảm bảo trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, chứ không phải đặc quyền của một nhóm thiểu số. Người ta nói rằng tin giả thì …

Read full post
1 2 3 4 5 6 9