Blog

APIs 101: Tất tần tật về thiết kế API

Giao diện lập trình ứng dụng, hoặc API, là cách phần mềm này nói chuyện với phần mềm khác. Chúng trừu tượng hóa sự phức tạp của các hệ thống cơ bản để chúng có thể kết nối với nhau theo những cách mới lạ ngay cả khi không bao giờ có ý định tương …

Read full post
1 3 4 5 6 7 9