Certified Kubernetes Administration (CKA) Exam

Chỉ với

375$

300$ (-20%)

cka

TIẾT KIỆM

Cơ hội sở hữu chứng chỉ CKA chỉ với 300$ khi đăng ký thi qua công ty DevSamurai Vietnam.

THANH TOÁN ĐƠN GIẢN

Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Không cần quy đổi tiền tệ.

UY TÍN


DevSamurai Vietnam là thành viên của CNCF và The LINUX, là nhà cung cấp dịch vụ Kubernetes chính thức.

Chứng chỉ CKA

CKA (Certified Kubernetes Administrator) là chứng chỉ hàng đầu cho các chuyên gia phát triển Điện toán đám mây do CNCF (Cloud Native Computing Foundation) tổ chức, dành riêng cho các nhà quản lý công nghệ mới, nổi bật nhất hiện nay – Kubernetes (Kubernetes Administrators).

ĐỐI TƯỢNG
CHỨNG NHẬN

Kiến thức

Cluster Architecture, Installation & Configuration
25%
Workloads & Scheduling
15%
Service & Networking
20%
Storage
10%
Trouble Shooting
30%

Kỳ thi CKA

・Thời gian: 2 tiếng

・Hình thức: online có giám sát

・Nội dung: Đánh giá theo hiệu suất, yêu cầu giải nhiều nhiệm vụ từ một dòng lệnh chạy Kubernetes.

Đăng ký nhận code ngay!

Chỉ với

375$

300$

Chứng nhận bởi

CNCF

Nhà cung cấp dịch vụ Kubernetes (Certified Kubernetes Services Provider CKSP)

Chứng nhận bởi Linux Foundation và Cloud Native Computing Foundation

✓ Giải pháp phát triển ứng dụng Cloud Native

✓ Dịch vụ hiện đại hóa ứng dụng

✓ Xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Kubernetes

✓ Quản trị Kubernetes (Manage Kubernetes as a Service)

✓ Xây dựng dây chuyển DevOps (DevOps Assembly Lines) và CI Pipeline chuẩn hóa