Google Cloud Platform

Tư vấn chiến lược GCP

Đồng hành cùng khách hàng trong phân tích và xây dựng chiến lước, tư vấn dịch vụ điện toán đám mây phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. DevSamurai Việt Nam sẽ đem lại cho doanh nghiệp giải pháp google cloud platform an toàn – linh hoạt – tối ưu chi phí và hiệu quả.

Phát triển hệ thống trên GCP

Đội ngũ chuyên gia về GCP của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, học máy (machine learning), dữ liệu và phân tích dữ liệu, phát triển ứng dụng, bảo mật thông qua sử dụng kỹ thuật và công nghệ cao.

Chuyển đổi Google Cloud

DevSamurai Việt Nam hỗ trợ khách hàng chuyển đổi mọi hệ thống bao gồm servers, databases, kho dữ liệu (data warehouse), ứng dụng từ on-premise hoặc nền tảng điện toán đám mây khác sang Google Cloud Platform một cách đơn giản nhất.

Tự động hòa và Tối ưu hóa

Thông qua sử dụng các công cụ, dịch vụ hoặc Ansible của GCP để xử lý các nền tảng Cloud khác và on-premise để tự động hóa vận hành Cloud và development pipeline từ manchine provision đến triển khai ứng dụng.

Google-grade security

Mô hình bảo mật của Google là một quy trình đầu cuối được xây dựng dựa trên 15 năm kinh nghiệm đảm bảo an toàn cho khách hàng tại các ứng dụng của Google như Gmail, Google Apps. Khách hàng sử dụng Google Cloud Platform cũng được bảo vệ bởi mô hình bảo mật tương tự.

Global Network

Mạng lưới đường trục của Google có hàng ngàn km cáp quang, sử dụng mạng xác định phần mềm tiên tiến, và dịch vụ bộ nhớ đệm để tạo ra chất lượng vận hành nhanh, nhất quán và có khả năng mở rộng. Trên thực tế, Google còn thiết lập hệ thống cáp quan tại Thái Bình Dương.

Thanh toán theo thời gian sử dụng

Các phiên bản của Compute Engine được tính phí theo gia số 1s với mức tối thiểu 1 phút. Do đó bạn không cần trả cho số phút tính toán mà bạn không sử dụng.

Big Data

Các cải tiến vầ công nghệ big data của Google như MapReduce, Bigtable, Dremel, các dịch vụ và đột phát cho plus next-gen, framework cho cloud data warehousing (BigQuery), học máy tiên tiến (Cloud Machine Learning Engin), xử lý dữ liệu hàng loạt và thời gian thực (Cloud Dataflow, Cloud Pub/Sub, Cloud Dataproc), chuẩn bị dữ liệu thông minh ( Cloud Dataprep by Trifacta), và phân tích dự liệu tuyệt đẹp (Google Data Studio giúp kết nối, tổng hợp, phân tích, báo cáo dữ liệu. Giải pháp phân tích dữ liệu lớn GCP không có máy chủ, giúp loại bỏ sự phức tạp của việc xây dựng và bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tăng thời gian phân tích dữ liệu chi tiết.

Machine Learning

Cloud AI cung cấp dịch vụ học máy hiện đại với mô hình đào tạo trước và dịch vụ đào tạo để tạo ra mô hình phù hợp cho riêng bạn. Dịch vụ ML dựa trên mạng lưới thần kinh của Google đem lại chất lượng đào tạo tốt hơn và độ chính xác cao hơn so với các hệ thống học sâu (deep learning khác). Dịch vụ của Google được đánh giá là nhanh, có khả năng mở rộng, dễ sử dụng.

Trải nghiệm GCP ngay để nhận ưu đãi

Cơ sở hạ tầng IT

Công cụ quản lý dự án
Công cụ cho developers

Menu