Bảo Mật Chuỗi Cung Ứng Phần Mềm

Nền tảng Nexus

Tự động thực thi chính sách mã nguồn mở và kiểm soát rủi ro trong mọi giai đoạn của SDLC.

Tự động tìm và sửa các lỗ hổng mã nguồn mở ở mọi giai đoạn của quy trình sản xuất phần mềm.

Quản lý và lưu trữ các thư viện, tạo tác và chia sẻ chúng giữa các nhóm phát triển.

Screen Shot 2022-10-25 at 10.12.01

nexus container

Xác định và khắc phục rủi ro OSS trong các bộ chứa để xây dựng và bảo vệ thời gian chạy.

Tự động ngăn các thành phần nguồn mở bị lỗi xâm nhập vào quy trình của bạn.

Dịch vụ của DevSamurai

Bản Quyền

Với tư cách là đối tác vàng của Sonatype, DevSamurai phân phối các sản phẩm Nexus Repo, Nexus Firewall và Nexus Lifecycle cho khách hàng tại trên toàn thế giới

Tư Vấn

Chúng tôi làm việc với khách hàng để xác định chiến lược, lựa chọn các dịch vụ phù hợp để đảm bảo bảo mật chuỗi cung ứng phần mềm và nâng cao Vòng đời phát triển phần mềm

Phát Triển

Các nhà phát triển có kinh nghiệm của chúng tôi triển khai các plugin và tiện ích bổ sung để mở rộng các sản phẩm Sonatype. Giải quyết các yêu cầu từ khách hàng ở mọi quy mô

DevSamurai tự hào là đối tác vàng của Sonatype

Tin tức

DevOps là gì?

Tóm tắt – DevOps là một bước chuyển đổi văn hoá nhằm mục đích thúc đẩy đổi mới bằng cách phá bỏ các rào cản