Jira Work Management

Hỗ trợ trong việc quản lý dự án và lên kế hoạch theo từng khối lượng công việc

Bảng Công Việc trong Jira Work Management

Công cụ hỗ trợ các nhóm theo dõi, phối hợp và quản lý công việc hàng ngày

Dành cho mọi lĩnh vực

Tùy chỉnh giao diện, quy trình làm việc

Cho phép lựa chọn biểu mẫu phù hợp với từng nhu cầu cụ thể

Đa dạng từ Sales, Marketing đến Finance, Legal, Human Resources,…

human resources Jira work management templates
Summary

Cung cấp cái nhìn tổng quan

Dễ dàng theo dõi tiến độ của dự án

Tăng khả năng ứng biến, xử lý các thử thách

Đưa ra những dự đoán chính xác nhất

Báo cáo và phân tích

Nhanh chóng phân tích hiệu suất công việc

Hiểu rõ về hiệu quả làm việc

Dễ dàng phân chia, giao nhiệm vụ cho các thành viên nhóm

Jira work management templates - Reports

Tin tức

Menu