Jira Service Management

Tăng tính hiệu quả và sự kết nối giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

khả năng liên kết nhiều issues và requests

Trực quan hoá các yêu cầu của khách hàng

Mẫu dự án

Cung cấp theo loại yêu cầu

Thiết kế theo quy trình làm việc

Dành cho mọi lĩnh vực

Jira Work Management (2)
Cổng hỗ trợ dịch vụ

Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng dễ dàng

Nhanh chóng giải quyết các yêu cầu từ khách hàng

Cải thiện trải nghiệm dịch vụ

Thông tin rõ ràng

Giao diện trực quan

Sắp xếp yêu cầu theo tính ưu tiên hoặc theo loại

Nâng cao hiệu quả làm việc

kéo thả issue trong Jira Software

Tin tức

Menu