Jira Software

Cách các nhóm Agile xây dựng và thiết kế phần mềm vươn tầm thế giới

Jira Software project

Lựa chọn hàng đầu cho các nhóm quản lý dự án Agile

Backlog

Tổ chức và lưu trữ tất cả các công việc, nhiệm vụ, sửa lỗi,…

Đảm bảo rằng không có công việc nào bị bỏ lỡ

Nguồn cơ sở để lập kế hoạch và lên lịch cho các sprint

Jira Software Backlog
Timeline

Hiển thị các sự kiện và công việc trong một biểu đồ thời gian

Jira Software tạo sự liên kết và cộng tác giữa các nhóm

Trực quan hoá quá trình làm việc, tiến độ công việc.

Scrum Board

Công cụ quan trọng trong quản lý dự án Agile

Thao tác trong một giao diện thống nhất

Quản lý và theo dõi công việc hiệu quả

kéo thả issue trong Jira Software

Tin tức

Menu