Nexus Lifecycle

Loại bỏ rủi ro nguồn mở trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm.

Không có gì là bí mật. Các nhà phát triển sử dụng nguồn mở – trên thực tế, 85% của một ứng dụng hiện đại là các component nguồn mở, và không may là cứ mười bản tải xuống component nguồn mở thì có một bản chứa lỗ hổng bảo mật đã biết. Với rủi ro cố hữu này, làm thế nào các nhóm phần mềm hiện đại có thể chọn được các component tốt nhất, quản lý việc sử dụng nguồn mở và vẫn chuyển giao được ở tốc độ DevOps? Chính là bằng quản trị nguồn mở tự động.

Nexus Lifecycle trao quyền cho các nhà phát triển và chuyên gia bảo mật đưa ra các lựa chọn nguồn mở an toàn hơn trong vòng đời phát triển phần mềm, hỗ trợ các tổ chức tiếp tục đổi mới với ít rủi ro hơn.

Hỗ trợ các nhà phát triển lựa chọn các component an toàn hơn.

Khi nhà phát triển chọn một component nguồn mở từ các repository công khai, tiện ích mở rộng Chrome của Lifecycle cho biết liệu component đó có dễ bị tấn công hay không.

Kiếm soát rủi ro nguồn mở mà không cần công cụ chuyển đổi.

Chúng tôi tích hợp với các đường ống (pipeline) và công cụ phát triển phổ biến nhất mà bạn đang sử dụng, do đó bạn không cần lãng phí thời gian để thích nghi với các công cụ hoặc quy trình mới.

Tăng tốc với phản hồi tức thì trong trình quản lý mã nguồn.

Các tích hợp với GitHub, GitLab và Atlassian Bitbucket tự động tạo pull request cho các component vi phạm chính sách mã nguồn mở.

Lifecycle so sánh sự khác biệt trên mọi nhánh đang hoạt động, nếu các component độc hại hoặc lỗ hổng bảo mật được đưa vào qua một pull/merge request, Lifecycle sẽ làm nổi bật một cách chính xác những dòng mã đưa chúng vào, đồng thời đưa ra những đề xuất chi tiết về cách khắc phục sự cố.

Tìm hiểu sâu hơn để biết thêm thông tin.

Đôi khi bạn sẽ không muốn đi theo lộ trình khắc phục tự động – chúng tôi hiểu. Nếu bạn lựa chọn không dựa vào công cụ chính sách của Sonatype để tự động đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt nhất, nhằm giải quyết hiệu quả bất kỳ vấn đề nào trên các thành phần phụ thuộc hay nguồn mở theo cách thủ công. Chức năng so sánh nâng cao của chúng tôi sẽ giúp bạn so sánh và đánh giá các component, từ đó xác định các phiên bản component lý tưởng cho dự án một cách chính xác hơn.

Tự động tạo Software Bill of Materials.

Xác minh sự tuân thủ chính sách bằng việc nắm rõ các component nào được sử dụng và chúng được dùng ở đâu. Tạo ra Bill of Materials – Hoá đơn Vật liệu chính xác cho mỗi ứng dụng chỉ trong vài phút, nhằm xác định mọi component nguồn mở cùng các thành phần phụ thuộc tương ứng.

Thực thi các chính sách nguồn mở mà không làm giảm tốc độ.

Tạo các chính sách bảo mật, cấp phép và kiến trúc tuỳ chỉnh, tuỳ theo loại ứng dụng hoặc tổ chức, sau đó thực thi các chính sách nói trên theo ngữ cảnh của mọi giai đoạn trong vòng đời phát triển phần mềm.

Những lợi ích chính của Nexus Lifecycle

Báo cáo nâng cao

Tạo Software Bill of Materials cho mỗi ứng dụng để xác định mọi component nguồn mở và các thành phần phụ thuộc, cùng với các báo cáo bổ sung để thể hiện xu hướng các phương pháp giảm thiểu rủi ro và thời gian giải quyết trung bình.

Tự do với chính sách linh hoạt

Lifecycle cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát chuỗi cung ứng phần mềm của mình và cho phép bạn xác định các chính sách bảo mật, giấy phép và kiến trúc hoạt động tốt nhất cho tổ chức và nhóm của mình.

Không cần chuyển đổi ngữ cảnh

Nexus Lifecycle tích hợp với các đường ống và công cụ phát triển phổ biến nhất bạn đang sử dụng, đồng thời đưa ra phản hồi tức thì trong GitHub, GitLab và Atlassian Bitbucket để tự động tạo các pull request.

DevSamurai tự hào là đối tác vàng của Sonatype

Tin tức

Menu