Nexus Repository Manager

Quản lý tập tin nhị phân và các tạo tác trong toàn bộ vòng đời phát triển phầm mềm

Nhu cầu cung cấp công nghệ nhanh hơn của các tổ chức đang buộc các nhà phát triển phải tận dụng sức mạnh của việc phát triển mã nguồn mở. Ngày nay, mỗi ngày có gần 15.000 bản phát hành hoặc bản cập nhật mã nguồn mở mới sẵn sàng cho các nhà phát triển sử dụng.

Nếu không được quản lý đúng cách, luồng đưa các component này vào và thông qua một tổ chức sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng phần mềm phức tạp, có thể tác động tiêu cực đến tốc độ, hiệu quả và chất lượng của phần mềm.

Nexus Repository Manager đóng vai trò là nhà kho cục bộ chung để giúp bạn quản lý và phân phối hiệu quả các component parts, assemblies và các thành phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng phần mềm.

Các hệ thống quản lý phiên bản (version control systems) và đăng ký gói (package registries) không mở rộng quy mô khi quản lý các component độc quyền, mã nguồn mở và của bên thứ ba. Các tổ chức cần một binary repository trung tâm và build artifact repository để điều phối luồng của các component này trên toàn bộ đường ống DevOps.

Được thiết kế hướng đến các nhà phát triển

Tốc độ là yếu tố quan trọng trong thế giới ngày nay. Nguồn mở có ở khắp mọi nơi, và các tổ chức cần mang đến giá trị cho khách hàng nhanh hơn, đi trước đối thủ.

Đẩy nhanh tốc độ đổi mới phần mềm với sự hỗ trợ đầy đủ cho các công cụ và hệ sinh thái nhà phát triển phổ biến nhất.

Khả năng lưu trữ linh hoạt cùng độ tin cậy tại chỗ và trên đám mây

Nexus Repository Pro hỗ trợ môi trường doanh nghiệp với tính khả dụng đáng tin cậy và có hiệu suất cao.

Mở rộng quy mô phân phối DevOps, tại chỗ hoặc trên đám mây riêng yêu thích của bạn, với bộ nhớ động, tính khả dụng cao và phân cụm active/active.

Stage và quản lý release candidates với Bảo mật Chuyên dụng

Tính năng staging và release cung cấp các quy trình giám sát và đảm bảo chất lượng trước khi đưa sản phẩm vào môi trường sản xuất.

Chia sẻ tập tin nhị phân, ảnh chụp nhanh và bản phát hành – có thể dễ dàng kiểm thử, nâng cao hoặc loại bỏ – giữa các nhóm phát triển.

Trải nghiệm với trung tâm là khách hàng và bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp đẳng cấp thế giới

Sonatype đã đồng hành cùng bạn – các nhà phát triển, chuyên gia bảo mật, chuyên gia đổi mới – kể từ những khởi đầu khiêm tốn của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của bạn.

Hãy trở thành chuyên gia trong Nexus Repository với các tài nguyên đào tạo miễn phí, bao gồm hướng dẫn bắt đầu nhanh và hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu chuyên sâu, cộng đồng người dùng, các hội thảo và sự hỗ trợ 24/7.

Những lợi ích chính của Nexus Repository

Cải thiện độ tin cậy với khả năng truy cập các thành phần phụ thuộc nhanh chóng và lặp đi lặp lại

Tăng khả năng mở rộng DevOps bằng các tích hợp với các công cụ build và deployment phổ biến nhất

Nâng cao năng suất của nhà phát triển bằng cách hỗ trợ họ chia sẻ các component và ứng dụng được sản xuất nội bộ

Cải thiện tốc độ đưa ra thị trường và giảm thời gianbuild với release staging và chức năng gắn thẻ nâng cao (advanced tagging functionality)

DevSamurai tự hào là đối tác vàng của Sonatype

Tin tức

Menu