Hai tính năng mới trong Jira Software roadmap giúp bạn tăng cường khả năng hiển thị công việc, lập kế hoạch một cách chính xác hơn và báo cáo tiến độ với độ tin cậy cao hơn.

Các kế hoạch dự án chắc hẳn sẽ thay đổi trong suốt quá trình thực hiện, do đó các nhóm cần thích ứng một cách nhanh chóng mà không để mất bức tranh toàn cảnh. Lúc này, chìa khoá để giữ cho kế hoạch linh hoạt (aglie plan) đi đúng hướng chính là khả năng hiển thị. Atlassian nhận thấy người dùng Jira Software muốn xem nhiều thông tin hơn về lộ trình (roadmap): nhiều cấp độ chi tiết hơn và nhiều chi tiết về những phần có thể phân phối hơn – tất cả trong một chế độ xem duy nhất để lập kế hoạch công việc một cách chính xác hơn và báo cáo tiến độ với độ tin cậy cao hơn.

Đối với các dự án kanban, các nhóm cần có khả năng hình dung cách epic được chia thành các issue ở cấp độ câu chuyện (story-level) theo thời gian. Việc này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch linh hoạt, khi các khối lượng công việc lớn và có cấp độ cao được chia thành các khối nhỏ và chi tiết. Quá trình này giúp các nhóm sớm giải quyết các vấn đề phụ thuộc, cung cấp các ước tính thực tế hơn và từ đó mang lại giá trị cho khách hàng nhanh chóng hơn.

Đối với những dự án bao gồm các bản phát hành, các nhóm cần có khả năng hình dung tiến độ công việc hướng đến ngày phát hành. Bản phát hành là một phần quan trọng khác của việc lập kế hoạch linh hoạt, đại diện cho biến thời gian: thời điểm công việc sẽ được hoàn thành. Các nhóm phải đưa ra các yếu tố trong kế hoạch của mình để ưu tiên các hạng mục công việc phù hợp và đưa ra các ước tính chính xác hơn cho các bên liên quan về vấn đề phân phối công việc.

Giờ đây, cả hai khả năng đều đã được hỗ trợ ngay trong Jira Software roadmap!

Lập kế hoạch cấp câu chuyện cho dự án kanban

Để lập kế hoạch và theo dõi các dự án kanban ở một mức độ chi tiết cao hơn, giờ đây bạn đã có thể lên lịch cho các issue có cấp độ câu chuyện bên dưới các epic trên lộ trình. Bạn cũng có thể ánh xạ sự phụ thuộc giữa các câu chuyện để dễ dàng phát hiện và phản ứng với các khó khăn tiềm ẩn. Ngoài ra, để giúp bạn bảo trì lộ trình một cách nhanh chóng khi kế hoạch thay đổi, ngày tháng của các issue cha sẽ được cập nhật tự động khi bạn di chuyển các issue con trên timeline.

Nếu dự án của bạn đã được xác định ngày bắt đầu (start date) và ngày đến hạn (due date), các ngày được lên lịch trên lộ trình cũng sẽ xuất hiện trong board và backlog. Hãy xem những điều này như ước tính thời gian nhằm mục đích sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc và đón đầu những trở ngại. Chúng có thể và nên được cập nhật khi kế hoạch thay đổi.

Bật tính năng lập kế hoạch cho các issue con trong Project Settings

Các bản phát hành trên roadmap timeline

Nếu dự án của bạn bao gồm các bản phát hành, bạn có thể truy cập các chi tiết quan trọng của chúng – trạng thái, ngày tháng và tiến độ – trực tiếp trong chế độ xem roadmap. Hãy tích hợp tính năng này với phương pháp lập kế hoạch hiện tại của nhóm và xác định ngày phát hành trên lộ trình một cách phù hợp, cho dù bạn áp dụng thực hành lập kế hoạch theo thời gian với ngày phát hành được ấn định, lập kế hoạch theo phạm vi với ngày phát hành động hay bất kỳ phương pháp nào khác.

Hiển thị các bản phát hành bằng cách bật checkbox Releases trong panel bên phải màn hình

Câu hỏi Khi nào trong Agile

Sự xuất hiện của tính năng lập kế hoạch cấp độ câu chuyện và ngày phát hành trên timeline mang lại bối cảnh chi tiết hơn cho chế độ xem roadmap. Chúng vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn cho cả nhóm phát triển và các bên liên quan, về công việc cần hoàn thành, ai có thể đảm nhận và thời điểm hoàn thành. Lập kế hoạch linh hoạt là phương pháp phản ứng với sự thay đổi, thay vì tuân thủ các mốc thời gian nghiêm ngặt. Chính vì vậy, bạn cần nhớ rằng mục đích của việc xác định ngày đến hạn cho các issue là để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định và đánh giá tính khả thi của một lộ trình. Điều này có nghĩa là, nếu một ngày đến hạn được dời lên, bạn có ít thời gian hơn để hoàn thành một issue thì bạn cần điều chỉnh khối lượng công việc và nguồn lực được giao một cách hợp lý để duy trì một kế hoạch cân bằng và có thể đạt được – tất nhiên là cả mức độ hạnh phúc của nhóm.

Các kế hoạch linh hoạt thường không được thiết lập sẵn và bao gồm những ẩn số, chẳng hạn như không có những ngày được xác định cụ thể, đặc biệt là trong trường hợp những kế hoạch dài hạn. Để giúp các nhóm lập kế hoạch cho những mục tiêu cấp cao trong một khoảng thời gian dài, Atlassian dự kiến sẽ bổ sung tính năng lập kế hoạch theo các khung thời gian như tháng hoặc quý, thay cho ngày tháng. Tuy nhiên trước tiên, bạn hãy cân nhắc tận dụng các tính năng lộ trình mới kể trên trong các phương pháp lập kế hoạch linh hoạt của mình theo những hướng dẫn đến từ Atlassian sau đây:

Theo Atlassian

Menu