Google đã tập trung vào việc cải thiện khả năng quan sát và quy trình hoạt động cho Compute Engine trong một vài tháng và đến cuối tháng 9/2020, họ đã cho ra mắt những cải tiến đầu tiên của mình, bao gồm:

  1. Hỗ trợ hệ điều hành với những cải tiến đáng kể của tác nhân Giám sát & Nhật ký đám mây (Cloud Monitoring and Cloud Logging agents).
  2. Khả năng nhanh chóng triển khai, cập nhật và loại bỏ các tác nhân đối với nhóm các máy ảo hoặc tất cả các máy ảo của bạn, theo chính sách, chỉ với một lệnh gcloud duy nhất.
  3. Các tính năng mới dành riêng cho máy ảo trong Bảng điều khiển Giám sát đám mây (Cloud Monitoring console).

Hiểu về các tác nhân

Các tác nhân (agents) là một nhân tố quan trọng để có được khả năng hiển thị chi tiết về hệ điều hành máy chủ của máy ảo, cũng như các ứng dụng chạy trên Compute Engine.

Mọi đối tượng Compute Engine (hoặc nhóm các đối tượng) đều cung cấp một số cấp độ đo từ xa, bao gồm các số liệu về việc sử dụng CPU, thời gian hoạt động, thông lượng đĩa, kết quả vận hành và vận hành mạng. Để nắm bắt các số liệu hệ điều hành nâng cao hơn như mức tiêu thụ bộ nhớ và sử dụng đĩa, số liệu từ các ứng dụng thường được sử dụng (cơ sở dữ liệu, các web proxy…) hay nhật ký từ các ứng dụng của bạn, bạn cần cài đặt các tác nhân Cloud Monitoring and Cloud Logging vào từng máy ảo.

Tự động cài đặt và quản lý tác nhân

Nhận thấy rằng các tác nhân là rất cần thiết trong môi trường máy ảo, Google Cloud đã tự động hóa quá trình cài đặt, cập nhật và xóa các tác nhân Cloud Monitoring Logging trên các nhóm máy ảo Compute Engine, hoặc toàn bộ các máy ảo của bạn, thông qua một bộ lệnh gcloud mới. Chỉ với một lệnh duy nhất, bạn có thể tạo ra chính sách điều chỉnh các máy ảo hiện có và máy ảo mới, đảm bảo cài đặt thích hợp và tự động nâng cấp tùy chọn của cả tất cả các tác nhân. Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu sử dụng Cloud Monitoring hoặc Cloud Logging ngay bây giờ, và để mở rộng số liệu, cũng như thu thập nhật ký từ một máy ảo duy nhất cho đến tất cả các máy ảo trong một dự án.

Các chính sách này hiện có thể được áp dụng cho các máy ảo Linux và sẽ sớm được áp dụng cho các máy ảo Windows.

Cải thiện hỗ trợ hệ điều hành

Trong năm qua, Google Cloud đã bổ sung hỗ trợ tác nhân Cloud Monitoring and Logging cho một loạt hệ điều hành mới.

Linux

Các tác nhân Monitoring and Logging hiện tương tích với 30 Linux Image có sẵn của Compute Engine, trong đó bao gồm:

– CentOS 7+
– Red Hat Enterprise Linux 7+
– Debian 9+
– SUSE Linux Enterprise Server 12+
– Ubuntu 16+

Với những bổ sung này, các tác nhân Cloud Monitoring Linux có thể được sử dụng trên mọi hệ điều hành máy chủ Compute Engine thay vì chỉ riêng Container Optimized OS – hệ điều hành có khả năng giám sát và ghi nhật ký được tích hợp sẵn bên trong.

Windows

Cloud Monitoring đã có thể nắm bắt các số liệu của hệ thống và của SQL Server trên các máy ảo Windows từ trước năm 2015, nhờ vào tác nhân Windows của nó. Google Cloud hiện đang cải thiện khả năng tương thích, chất lượng và chức năng của bộ phạn hỗ trợ Windows của mình bằng một tác nhân mới, cung cấp các cải tiến như:

– Nắm bắt các số liệu nâng cao của hệ điều hành, giống như tác nhân Cloud Monitoring Linux, thay vì chỉ là một bộ nhỏ hơn không tương thích
– Khả năng tương thích với nhiều phiên bản Windows
– Nắm bắt các số liệu từ IIS, SQL Server và bộ đếm hiệu suất Windows (Windows performance counters)

Tác nhân mới hiện đang có sẵn trong bản thử nghiệm, bạn có thể liên hệ với người quản lý tài khoản của mình nếu muốn tham gia sử dụng bản thử nghiệm trước. Để biết thêm về các tính năng mới này, hãy truy cập tài liệu của Google Cloud hoặc vào Google Cloud Console và chuyển đến Cloud Monitoring and Logging.

Nguồn: Google Cloud Blog

Menu