Năm ngoái, Google cho biết họ đã phân tích dữ liệu tổng hợp từ tất cả khách hàng trên Google Cloud và tìm thấy hơn 600.000 tổng kgCO2e trong các dự án có vẻ nhàn rỗi và có thể được dọn dẹp hoặc thu hồi – điều này có tác động tương tự như việc trồng gần 10.000 cây xanh. Do đó, Google muốn giúp bạn dễ dàng xác định xem có bất kỳ khối lượng công việc nhàn rỗi nào là của mình hay không, với các đề xuất tính bền vững mới của Active Assist.

Active Assist là một phần trong giải pháp AIOps của Google Cloud, sử dụng dữ liệu, trí thông minh và công nghệ máy học để giảm thiểu độ phức tạp của đám mây và công việc quản trị. Trong danh mục Active Assist, Google cung cấp các sản phẩm và công cụ như Policy Intelligence, Network Intelligence Center, Predictive Autoscale và bộ sưu tập Recommendations cho nhiều dịch vụ Google Cloud khác nhau – tất cả đều tập trung vào việc giúp bạn đạt được các mục tiêu hoạt động của mình. Giờ đây, họ đang mở rộng phạm vi của Active Assist để giúp bạn đạt được các mục tiêu bền vững và giảm lượng khí thải carbon trong khối lượng công việc của mình.

Supporting sustainability with Active Assist.jpg
Phát triển bền vững với Active Assist

Lượng khí thải carbon liên quan đến cơ sở hạ tầng đám mây của bạn có thể trở thành một phần lớn trong dấu ấn môi trường tổng thể của bạn. Lựa chọn thực thi dịch vụ trên Google Cloud là một bước đầu tiên tuyệt vời – Google đã kết hợp năng lượng được sử dụng bởi các trung tâm dữ liệu của mình với 100% năng lượng tái tạo kể từ năm 2017 và cam kết vận hành các hoạt động của họ bằng năng lượng không có carbon 24/7 vào năm 2030. Một khi bạn thực thi công việc của mình trên Google Cloud, nếu bạn muốn giảm thiểu tổng lượng khí thải carbon trên khối lượng công việc, bạn có thể hành động ngay để tối ưu hóa việc sử dụng của mình.

Đánh giá tác động của tổng carbon các dự án không có người giám sát

Giờ đây, bạn có thể ước tính tổng lượng khí thải carbon mà bạn sẽ tiết kiệm được bằng cách loại bỏ các dự án không hoạt động này với Active Assist Unattended Project Recommender. Tính năng này cung cấp thông tin chi tiết về khả năng sử dụng phong phú cho tất cả các dự án trong tổ chức của bạn và sử dụng máy học để xác định những dự án nhàn rỗi và có nhiều khả năng không được giám sát. Các điểm dữ liệu Active Assist là một phần của thông tin chi tiết về việc sử dụng, giờ đây bao gồm cả trường dữ liệu carbonFootprintDailyKgCO2, cho phép bạn ước tính lượng khí thải carbon liên quan đến bất kỳ dự án nào. Các đề xuất cũng sẽ ước tính tác động của việc loại bỏ một dự án nhàn rỗi đối với số kilogram CO2 giảm được mỗi tháng.

Tính năng này khả dụng thông qua Recommender API, Recommendation Hub, trang tổng quan Carbon Footprint và có thể xuất các đề xuất từ BigQuery, giúp bạn dễ dàng tích hợp với các công cụ và quy trình làm việc hiện có của công ty mình.

Example unattended project in Recommendation Hub.gif
Ví dụ về dự án không được giám sát trong Recommendation Hub

Carbon Sense Suite

Tăng cường tính bền vững của các ứng dụng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số là ưu tiên của 90% các nhà lãnh đạo CNTT toàn cầu, và Google sẽ tiếp tục đầu tư vào một số lĩnh vực sản phẩm trong Google Cloud, bao gồm các tính năng AIOps như đề xuất của Active Assist, nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu bền vững của mình. Để giúp bạn dễ dàng tìm và sử dụng các tính năng mới này, Google đang gộp các sản phẩm hiện tại và tương lai của mình vào bộ tính năng gọi là Carbon Sense Suite – một bộ sưu tập các tính năng giúp bạn dễ dàng báo cáo chính xác và giảm thiểu lượng khí thải carbon của mình. Trong Carbon Sense Suite, Active Assist kết hợp với các sản phẩm khác như Carbon Footprint, cung cấp cho bạn khả năng hiểu và đo lường tổng lượng khí thải carbon trong việc sử dụng Google Cloud. Bên cạnh đó, các tín hiệu carbon thấp của Google sẽ giúp bạn lựa chọn được các khu vực sạch sẽ hơn để thực thi khối lượng công việc của mình. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật về Carbon Sense trong những tháng tới.

Bắt đầu với các đề xuất bền vững

Để bắt đầu với các đề xuất bền vững của Active Assist, hãy kiểm tra bảng điều khiển Carbon Footprint và Recommendation Hub để xem xét các dự án có thể nhàn rỗi và đánh giá lượng carbon liên quan đến chúng. Bạn có thể xem các đề xuất trong Google Cloud Console.

Để xem các đề xuất, bạn sẽ cần các quyền IAM cho Unattended Project Recommender và các quyền để truy cập tài nguyên trong một tổ chức nhất định.

Bạn cũng có thể tự động xuất các đề xuất từ tổ chức của mình sang BigQuery, sau đó điều tra bất kỳ dự án nhàn rỗi nào bằng DataStudio hoặc Looker. Bạn cũng có thể tận dụng Connected Sheets để sử dụng Google Workspace Sheets trong việc tương tác với dữ liệu được lưu trữ trong BigQuery mà không cần phải viết truy vấn SQL.

Như với bất kỳ Recommender nào, bạn có thể lựa chọn không tham gia xử lý dữ liệu cho tổ chức hoặc dự án của mình bất cứ lúc nào bằng cách tắt các nhóm dữ liệu tương ứng tại tab Transparency & Control trong cài đặt Privacy & Security.

Bằng cách này, Google khuyến khích người dùng sử dụng Unattended Project Recommender để giảm thiểu lượng khí thải carbon phát sinh từ tài nguyên đám mây nhàn rỗi, thúc đẩy sự phát triển bền vững của chính họ và góp phần bảo vệ môi trường Trái Đất.

Theo Google Cloud Blog

Menu