Các doanh nghiệp hiện nay cần xử lý rất nhiều dữ liệu theo hướng sự kiện, từ thông tin khách hàng ghé thăm cửa hàng hoặc gửi truy vấn trực tuyến cho đến giao dịch mua hàng hoặc kích hoạt cảm biến. Việc tận dụng dữ liệu này nhằm mục đích đưa ra dự báo theo thời gian thực và phát hiện bất thường là rất quan trọng, giúp doanh nghiệp có thể mang đến dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Tuy nhiên, việc thực hiện loại phân tích chuỗi thời gian này trong thời gian thực thường đòi hỏi các giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp, với những tùy chọn cực kỳ tốn kém và khó hoạt động.

Để giúp các doanh nghiệp tận dụng dữ liệu này một cách đơn giản và hiệu quả hơn, Google đã công bố Timeseries Insights API, một hệ thống có hiệu quả cao và khả năng mở rộng, giúp các doanh nghiệp và nhà phát triển thu thập được thông tin chi tiết (insights) từ chuỗi thời gian được truyền trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Timeseries Insights API được tích hợp hoàn toàn với Google Cloud Storage và Google Cloud PubSub, có khả năng xử lý các tập dữ liệu lớn tới hàng nghìn tỷ sự kiện. Với cơ chế “khởi động lạnh” (cold-start) hiệu quả, API này cho phép bạn tải một lượng lớn dữ liệu lịch sử để thêm vào đó sự kiện mới trong thời gian thực, qua đó có thể liên tục thực thi quá trình dự báo và các truy vấn phát hiện bất thường.

API đã được thiết kế dựa trên một số nguyên tắc để giúp các doanh nghiệp bắt đầu tạo ra thông tin có khả năng thúc đẩy hành động nhanh hơn, các nguyên tắc đó bao gồm:

  • Đơn giản: Timeseries Insights API có cách thức quản lý dữ liệu và định dạng truy vấn đơn giản. Việc thực hiện dự báo và phát hiện bất thường đơn giản hệt như việc xác định khoảng thời gian huấn luyện và thử nghiệm trong không gian sự kiện và yêu cầu API đánh dấu bất kỳ điểm bất thường nào trên một hoặc nhiều chiều sự kiện.
  • Khả năng xử lý trong thời gian thực: Thông qua giao diện cập nhật trực tuyến và nhập hàng loạt hiệu quả, Timeseries Insights API cho phép bạn thực hiện phân tích thời gian thực đối với một lượng lớn sự kiện. Nó có thể xử lý liên tục đến hàng nghìn tỷ sự kiện, ngay cả khi có hàng nghìn sự kiện mới đến mỗi giây.
  • Khả năng mở rộng: Timeseries Insights API hỗ trợ hầu như tất cả các quy mô cho mọi nhu cầu. Backend của nó được triển khai trong nhiều ứng dụng nội bộ của Google, nơi chúng thường xuyên thực hiện hàng trăm nghìn truy vấn mỗi giây trên các tập dữ liệu khổng lồ và liên tục phát triển.

Trong nhiều ngành nghề, việc dự đoán dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian đều rất quan trọng. Các nhà bán lẻ có thể phân tích khoảng thời gian thực hiện chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh nó dự trên các hiệu ứng theo mùa, các công ty IoT có thể phát hiện các nỗ lực xâm nhập, bộ phận xử lý thanh toán có thể xác định các khuyến mại hết hạn, bộ phận fintech có thể phân tích các chủ đề thịnh hành, v.v. Hãy ứng dụng API này một cách phù hợp để nâng cao hiệu suất công việc của bạn!

Để tìm hiểu thêm về Timeseries Insights API, hãy truy cập trang web của Google hoặc tham gia sự kiện xem trước công khai của họ.

Theo Google Cloud Blog

Menu