Một quy trình Agile được điều chỉnh tốt ở cấp độ nhóm chính là nền tảng để phát triển phần mềm nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả và các mục tiêu kinh doanh, cũng như thị trường mong muốn, một điều cần thiết là phải khiến cho công việc hằng ngày của nhóm phù hợp với các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Trong bài viết này, hãy cùng xem xét cách kết nối công việc phát triển agile của nhóm với các chiến lược kinh doanh theo cách tối đa hóa sự nhanh nhẹn của toàn bộ tổ chức.

Kết nối các mục tiêu kinh doanh với quy trình phát triển Agile

Chìa khóa để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với những gì đang diễn ra trên tuyến đầu phát triển là xác định rõ ràng các chủ đề, mục tiêu và chỉ số đo lường.

Chủ đề là các lĩnh vực rộng lớn bao gồm các công việc liên quan, được xác định trong một khoảng thời gian và tập trung vào một kết quả cụ thể. Ví dụ, một chủ đề có thể là sắp xếp hợp lý luồng giỏ hàng trong hai quý tới. Chủ đề là một hệ quy chiếu quan trọng cho các nhóm, đóng vai trò kiểm tra xem liệu công việc của họ có đóng góp vào tiến độ của các sáng kiến kinh doanh hay không. Quản lý công việc theo chủ đề cũng giúp bạn quản lý hiểu được liệu các nguồn lực được phân bố đã đủ để thành công hay chưa, hoặc liệu chủ đề có bị thiếu hụt hay không.

Mục tiêu và chỉ số đo lường xác định trạng thái mong muốn của sản phẩm, chúng cụ thể và có thể đo lường trong tương lai. Trong quản lý danh mục đầu tư linh hoạt, các mục tiêu toàn cầu cung cấp bối cảnh cho các chủ đề và được chia thành các mục tiêu phụ để thúc đẩy các hành động có thể đo lường được ở tất cả các cấp của tổ chức. Ví dụ: mức giảm của các giỏ hàng bị bỏ rơi là 20%.

Lưu ý khi quản lý chủ đề, mục tiêu và chỉ số đo lường:

  • Chỉ tập trung vào một số chủ đề được xác định rõ ràng, càng đơn giản càng tốt (lý tưởng là 5 hoặc ít hơn).
  • Đảm bảo mọi người trong tổ chức đều có thể gọi tên các chủ đề cốt lõi hiện tại.
  • Đặt một mục tiêu chính cho mỗi chủ đề và đo lường mục tiêu đó bằng một chỉ số chính.
  • Điều chỉnh các mục tiêu toàn công ty cho từng cấp của tổ chức để hỗ trợ chiến lược công ty.
  • Đặt mục tiêu mạnh mẽ nhưng có thể thực hiện được.

Khi các chủ đề, mục tiêu và chỉ số cấp cao nhất được xác định, các phòng ban và nhóm có thể nhận ra các mục tiêu phụ cụ thể của họ – thậm chí là các sáng kiến chính của họ – từ các chủ đề. Các mục tiêu phụ và sáng kiến chính giúp xác định các tính năng và / hoặc dự án của sản phẩm. Do đó, mỗi nhóm phát triển phần mềm nên hiểu cách mọi tác vụ đơn lẻ đóng góp vào các mục tiêu và chủ đề, hay nói cách khác: tại sao nó lại quan trọng đối với chiến lược tổng thể.

Khuôn khổ trên phục vụ cho hai mục đích:

  1. Tập trung thời gian vào những gì quan trọng nhất và tránh lãng phí nguồn lực vào những công việc không phải mục tiêu.
  2. Cung cấp bối cảnh trong đó các thành viên trong nhóm cần phải đưa ra quyết định đúng đắn mỗi ngày.

Một tổ chức không thể đạt được các mục tiêu nếu không tập trung vào các nguồn lực của mình. Thêm vào đó, cho dù làm bất kể loại công việc nào, mỗi ngày các cá nhân cần đưa ra vô số quyết định đánh đổi về cách thức hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, các nhà quản lý không thể và không nên tham gia vào các quyết định ở cấp vi mô này. Ban quản lý chỉ có thể cung cấp thông tin và môi trường phù hợp để trao quyền cho các cá nhân hành động vì lợi ích tốt nhất của các mục tiêu chung.

Mẹo: Có rất nhiều khuôn khổ khác nhau sử dụng các thuật ngữ khác nhau cho các mục đích tương tự. Mục tiêu và kết quả chính (Objectives and key results – OKR) là một khuôn khổ được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực thi hiệu quả quan trọng hơn khuôn khổ và các thuật ngữ bạn sử dụng.

Bài học rút ra và các bước tiếp theo

Kết nối sự phát triển agile từng ngày với chiến lược kinh doanh là một quá trình hai chiều. Nhìn từ trên xuống, điều cần thiết là đặt ranh giới và khu vực tập trung cho các nhóm làm việc. Các lĩnh vực trọng tâm này bắt nguồn trực tiếp từ kế hoạch kinh doanh và chiến lược tổng thể của công ty. Đối với mỗi lĩnh vực trọng tâm, cần có một mục tiêu cuối cùng được xác định rõ ràng và có thể đo lường được. Còn khi nhìn từ dưới lên, hãy đảm bảo mọi người đều biết những chủ đề và mục tiêu mà mọi nhiệm vụ đang đóng góp vào. Hãy bày tỏ sự lo ngại nếu điều này không rõ ràng, vì nó có nghĩa rằng mục tiêu không được thực hiện đúng hoặc không được tập trung.

Lộ trình (roadmap) là một lựa chọn tốt để bắt đầu, đặc biệt trong trường hợp việc thực hiện các chủ đề và mục tiêu có vẻ đáng sợ. Lộ trình sẽ buộc các chủ sở hữu sản phẩm phải suy nghĩ nghiêm túc về cách các epic và user story đang đóng góp vào chiến lược kinh doanh và về việc liệu các lĩnh vực công việc cụ thể có quan trọng hay không. Chủ đề cũng sẽ giúp theo dõi các khoản đầu tư tài nguyên khi bắt đầu dự án. Hãy theo dõi các khoản đầu tư vào mỗi chủ đề mới trên lộ trình để đảm bảo rằng tất cả các chủ đề đều được tài trợ tốt.

Tóm lại, bí quyết để thành công chính là thúc đẩy những cuộc trò chuyện liên tục và khiến mọi người suy ngẫm về công việc, đồng thời định hướng ổn định đến mục tiêu dài hạn hơn là sa đà vào các công việc chiến thuật hằng ngày.

Đề xuất đọc thêm:

Theo Atlassian

Menu